Külmasüsteemides kasutatakse soojuskandjana erinevaid külmaaineid. Osad ained sobivad kasutamiseks sügavkülmas ja teised jälle konditsioneerimise juures.
Ühte ainet, mis sobiks kasutada kõigis temperatuurivahemikes, pole veel täna leiutatud.

Looduslikest gaasides mida külmasüsteemides kasutatakse on CO2, NH3, propaan (R290) ja isobutaan (R600a). Keemilistest ainetest on tuntumad HFC rühma ained.

Igal ainel on oma termodünaamilised omadused ning GWP arv. Mida suurem on GWP arv, seda kahjulikum on see ümbritsevale keskkonnale.
Alates 01.01.2020 ei ole lubatud uutes valmistatavates külmaseadmetes kasutada aineid, mille GWP>2500.
Alates 01.01.2022 langeb eelnimetatud piirnorm veelgi väärtuseni GWP<150.

Beijer Ref kontsernil on oma täitejaamad mitmes Euroopa riigis ja seetõttu kasutame oma märgistusega täitesilindreid, mida laenutame klientidele välja ning tühjaks saades kogume jälle kokku. Tühi taara
saadetakse tehasesse tagasi kus pudel pestakse ning täidetakse uue puhta külmaainega.

Igapäevaselt on meie laost kohe saada järgmised külmaained:
 - R744/CO2 (GWP 1)
 - R134a  (GWP 1430)
 - R404A  (GWP 3922) tohib tänasel päeval kasutada VAID hoolduseks ning kui täidetav kogus ei ületa 10 kg
- R410A  (GWP 2088)
- R448A  (GWP 1387)
- R407F  (GWP 1825)
- R407C  (GWP 1774)
- R452A  (GWP 2140)
- R32  (GWP 675)
- R600a (GWP  3)
- R1234yf  (GWP  4)

ISO 817 ja EN 378 standardid määravad iga külmaaine ohutusklassi (sh alternatiivid).
Näiteks A2L

Esimene täht ohutusklassis kirjeldab toksilisust. A on madalama ja B kõrgema toksilisuse tasemega külmaaine.
Teine osa nimetusest kirjeldab külmaaine tuleohtlikkust: 1 (leegi levik puudub), 2L (madal tuleohtlikkus), 2 (tuleohtlik) ja 3 (suur tuleohtlikkus)Lisainfot külmaainete kohta leiab siit: http://www.klab.ee/f-gaasid/alternatiivid/kulmutusagenside-ohutusklassid